0
0.00
  • Een lege winkelwagen

    U heeft geen artikel in uw winkelwagen

Garantie & Privacy

Alle producten zijn kwaliteitsproducten, zoveel mogelijk biologisch en duurzaam ontwikkeld.

Elements Cosmetics is aangesloten bij of verbonden aan: de Huidprofessional, Webshop Keurmerk, Ideal, Mister Cash/Bancontact.

Elements Cosmetics gebruikt je gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt: het verwerken van je bestelling. Elements Cosmetics zal nooit ongevraagd je gegevens doorgeven aan derden. Lees verder in onze Privacyverklaring:

Schoonheidssalon Elements Cosmetics, gevestigd aan Lantmanstraat 10, 1738EC Waarland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.elementscosmetics.nl & https://www.elementscosmetics-webshop.nl Lantmanstraat 10, 1738EC Waarland +31 0617692474, K. Breugelmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Elements Cosmetics Zij is te bereiken via info@elementscosmetics.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: Schoonheidssalon Elements Cosmetics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  Voor- en achternaam,  Geslacht,  Geboortedatum,  Adresgegevens,  Telefoonnummer,  E-mailadres,  IP-adres,  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,  Gegevens over jouw activiteiten op onze website,  Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Schoonheidssalon Elements Cosmetics verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: ras, gezondheid, gegevens van personen jonger dan 16 jaar.  Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elementscosmetics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Schoonheidssalon Elements Cosmetics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  Om goederen en diensten bij je af te leveren,  Het afhandelen van jouw betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, Schoonheidssalon Elements Cosmetics analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, Schoonheidssalon Elements Cosmetics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming. Schoonheidssalon Elements Cosmetics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Elements Cosmetics) tussen zit.

Schoonheidssalon Elements Cosmetics gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mollie voor betalingen via de webshop, CCV voor pinbetalingen in de salon, Looppiness voor de administratie, MyParcel voor het verzenden van je bestelling, Madoo voor onderhoud aan de websites, RZA boekhouding en Belastingdienst voor voldoen aan belastingplicht, Google Analytics om te zien hoe onze websites worden bezocht en gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Schoonheidssalon Elements Cosmetics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor je persoonsgegevens: 2 jaar na laatste klantcontact tot max. 7 jaar van gegevens om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden. Schoonheidssalon Elements Cosmetics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoonheidssalon Elements Cosmetics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Schoonheidssalon Elements Cosmetics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Schoonheidssalon Elements Cosmetics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en die worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze websites te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons van Facebook, Instagram, You Tube, Google+. Lees de privacy verklaringen van deze Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Elements Cosmetics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@elementscosmetics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Schoonheidssalon Elements Cosmetics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Schoonheidssalon Elements Cosmetics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@elementscosmetics.nl

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Login

Lost your password?